Chuyên mục
Thông tin báo chí

Điều kiện hưởng chính sách về Nhà Ở Xã Hội

Các điều kiện cần và đủ cho người có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Các nhóm đối tượng trong diện được mua nhà ở xã hội

Điều kiện Cần và Đủ để được mua/thuê Nhà Ở Xã Hội

 1. Nhà Ở

– Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

– Chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội

– Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập

– Hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình dưới 10 m2/người.

Dự án nhà ở xã hội nha trang
Một dự án nhà ở xã hội tại nha trang

2/ Hộ khẩu :

Có đăng ký thường trú tại tỉnh Khánh Hòa; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh Khánh Hòa mới đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội

3/ Thu nhập :

 • Các đối tượng 1,2,3 không chứng minh thu nhập khi nộp hồ sơ mua/thuê nhà ở xã hội
 • Các đối tượng 4,5,6,7 thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Đối tượng được áp dụng chính sách thuê/mua Nhà Ở Xã Hội

 • Đối tượng 1:Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
 • Đối tượng 2:Đã trả lại nhàởcông vụ.
 • Đối tượng 3:Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bịthu hồiđất và phải giảitỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.
 • Đối tượng 4:Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
 • Đối tượng 5:Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc côn g an nhân dân và quân đội nhân dân.
 • Đối tượng 6:Cán bộ, công chức, viên chức theo quyđịnh của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
 • Đối tượng 7:Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
 • Đối tượng 8:Học sinh, sinh viên các học viện, trườngđại học, caođẳng,dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập. – Chỉ được Thuê, không được Mua

LƯU Ý :NẾU ĐÃ KẾT HÔN THÌ BẮT BUỘC PHẢI NỘP HỒ SƠ CẢ 2 VỢ CHỒNG

THÔNG TIN NHÀ Ở XÃ HỘI NHA TRANG

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN SUẤT MUA NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI ĐÂY